mal, ja dostaję taki zasiłek.Właśnie w tym roku koniec Maja kończy mi się okres orzeczenia(miałam na 3 lata).mIałam umiarkowany stopień niepełnosprawności.Teraz muszę iść do lekarza u którego się leczę;wypisuje mi wniosek i z tym idę tam gdzie orzekają stopień niepełnosprawności.Jak mam to orzeczenie to idę do ośrodka pomocy społecznej i składam wniosek o zasiłek pielęgnacyjny.
Jeżeli tak jak mówisz u ciebie ta osoba ma stałe orzeczenie to powinna dostać ten zasiłek.Podam ci strony na których może dowiesz się jeszcze więcej.
http://www.mops.gda.pl;
http://www.gdaskon.gdansk.pl/index.html.

· 

Badając konstytucyjność ustawy o świadczeniach rodzinnych we wtorek 23 pażdziernika 2007 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, jest niezgodne z Konstytucją. Pytanie w tej sprawie skierował do Trybunału Konstytucyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
W ocenie Trybunału Konstytucyjnego zasiłek powinien być przyznawany od momentu orzeczenia o niepełnosprawności. Zwrócono uwagę, że ze względu na cel zasiłku pielęgnacyjnego, a także na tryb orzekania o niepełnosprawności, który zgodnie z przewidzianymi prawem terminami może trwać kilka miesięcy, termin ustanowiony w przepisie ustawy o świadczeniach rodzinnych jest niezgodny z Konstytucją. Ponadto przepis ten jest nielogiczny i niekonsekwentny.

na podst. doniesień PAP

Adaspes uważaj w Gdańsku. U nas bezpłatne przejazdy przysługują tylko na przejazd do szkoły integracyjnej / specjalnej i do lekarza lub na terapię - tu trzeba mieć przy sobie dowód, że się do medycyny jedzie ( i czasami nawet sprawdzają)


Nie do końca. Jeśli jedziesz z dzieckiem przysługują zawsze (na autobusy i tramwaje, nie na kolejkę SKM). Jeśli jedziesz sama po dziecko do szkoły (musisz mieć zaświadczenie ze szkoły) wtedy też masz bezpłatne. Z lekarzem- to na PKS, PKP i SKM.
To ze strony ZTM :
– dzieci oraz młodzież do lat 16 będące osobami niepełnosprawnymi oraz towarzyszący im opiekun – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
– dzieci i młodzież niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym oraz towarzyszący im opiekun na trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa - na podstawie legitymacji szkolnej – wzór MENiS-II/182/2 oraz opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objętej kształceniem specjalnym bez towarzystwa dziecka (tj. po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko) – prawo to przysługuje na trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa – na podstawie zaświadczenia placówki oświatowej określającego jej adres i miejsce zamieszkania dziecka

Chciałabym również założyć jakieś stowarzyszenie dla dzieci autystycznych, ale nie wiem skąd uzyskać informację o liczbie dzieci w moim mieście.
A skąd jesteś? Może w Twojej okolicy coś się dzieje w tej sprawie? Warto sprawdzić.

Ja jestem z Elbląga. Niestety KTA najbliższe jest tylko w Olsztynie i Gdańsku. W moim mieście bardziej skupiają się na terapii i pomocy dzieciom upośledzonym umysłowo.
co muszę załatwić z tzw "kwitologii", bo u mnie w mieście nie ma specjalistów od autyzmu.
To zależy, do czego Ci są te kwity potrzebne. Co chcesz przy ich pomocy osiągnąć?

Napewno muszę załatwić orzeczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej - to wiem. Napewno stanąć z moim małym bąkiem na komisję w powiatowym urzędzie ds o orzekaniu o niepełnosprawności. Nie wiem jednak jak zabrać sie za specjalistyczne usługi opiekuńcze, uzyskania specjalistycznej pomocy w szkole, dodatkowych godzin rewalidacyjnych, ale także do dostępu do różnych specjalistycznych zajęć poza szkołą, bezpłatnie. No i co mogę uzyskać z PCPR lub MOPS to dla mnie już czarna magia.

· 

Jak w praktyce wyglada sprawa udokumentowania niepelnosprawnosci? Wozicie ze soba orzeczenie komisji lekarskiej?
Dostalem w komisji ZUSowskiej orzeczenie o czasowej, calkeowitej niezdolnosci do pracy.
Wg strony ZTM Gdansk:
"1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego uprawnieni są:
(...)
4) inwalidzi o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa i osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji) oraz towarzyszący im opiekun - na podstawie:
• legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

• wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidzkiej i dokumentu ze zdjęciem;

• wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji i dokument ze zdjęciem;

• legitymacji emeryta/rencisty wojskowego lub policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

• zaświadczenia ZUS stwierdzającego zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji na czas określony i dokumentu ze zdjęciem;"

Ten "Wypis z tresci orzeczenia" to samo orzeczenie, odpis notarialny, kserokopia? czy moze jeszcze cos innego? Przepraszam za prymitywne pytanie ale ale nie chce byc pozniej wysmianym przez "kanara" (a ci potrafia byc w gdansku chamscy).

pozdrowienia

Widzę że odpowiedzi Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności są obligatoryjne. Ja też otrzymałam pismo o podobnym brzmieniu, a odwołałam się od stopnia niepełnosprawności. Miałam umiarkowany, a dostałam lekki. Zawsze odwołuje się do Wojewódzkiego...., ale za pośrednictwem Powiatowego..... Jeżeli ten drugi uznał że się pomylił to może sprostować swoje postanowienie. W przeciwnym wypadku całą dokumentację przesyła do wyższej instancji. Myślę że teraz to trochę potrwa. Jestem ciekawa co Gdańsk wymyśli, bo tam poszło moje odwołanie. Pozdrawiam

Trybunał Konstytucyjny w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, jest niezgodne z Konstytucją - orzekł we wtorek 23 października 2007 r. Trybunał Konstytucyjny, badający konstytucyjność ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W ocenie TK, zasiłek powinien być przyznawany od momentu orzeczenia o niepełnosprawności.

Pytanie w tej sprawie skierował do TK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Chodzi o Bronisławę Sz., która otrzymała orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Decyzja wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności zapadła w kwietniu 2006 r.

We wrześniu 2006 r. Bronisława Sz. złożyła wniosek o przyznanie prawa do zasiłku, dołączając do niego orzeczenie o niepełnosprawności.

Decyzją burmistrza przyznano zasiłek od września 2006. Bronisława Sz. odwołała się od tej decyzji, uznając że zasiłek powinna otrzymać od dnia ustalenia stopnia niepełnosprawności. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało decyzję o wypłacie zasiłku od momentu złożenia wniosku. Bronisława Sz. skierowała więc sprawę do WSA.

Trybunał zwrócił uwagę, że ze względu na cel zasiłku pielęgnacyjnego, a także na tryb orzekania o niepełnosprawności, który zgodnie z przewidzianymi prawem terminami może trwać kilka miesięcy, termin ustanowiony w przepisie ustawy o świadczeniach rodzinnych jest niezgodny z Konstytucją. Ponadto - jak zaznaczył TK - przepis ten jest nielogiczny i niekonsekwentny.

źródło

A ja wznowie temat. Może komuś to się przyda
Dzieci przy porodzie dostały po 10 punktów. Teraz mamy skończone 8 miesięcy.
1. Pod opieką neonatologa byliśmy do 5 miesiąca, wizyty były raczej kontrolne.
2. Skierowanie przy wypisie do neurologa. Wizyty co 1,5 miesiąca, by kontrolować rozwój. Póki co wszystko neurologicznie jest ok.
3. Skierowanie przy wypisie do okulisty dla Frania ponieważ ma ubytek w górnej powiece i dlatego oczko mu się nie domyka. Mamy to obserwować i gdyby coś się działo zgłaszać się do kliniki okulistycznej w Gdańsku. Póki nie skończy 3 lat i tak nie wiele można zrobić by było to bezpieczne.
4. Skierowanie na badanie dna oka dla całej 3. Badanie takie mieliśmy robione również w szpitalu, ale lekarz, która to badanie robiła, stwierdziła, żr dobrze będzie zbadać dno oka jeszcze raz po około 2 misiącach od poprzedniego.
5. Do 4 miesiąca robiliśmy co miesiąc morfologię ponieważ dziewczynki miały niski poziom żelaza. Teraz już jest w normie.

O rehabilitacji, która dziewczynkom jest potrzebna dowiedzieliśmy się, że powinniśmy dopiero jak dzieci miały jakieś 3-4 miesiące. Wtedy też dopiero dostaliśmy skierowanie. I do Ośrodka Wczesnej Interwencji dostliśmy się dopiero jak dzieci miały 5-5,5 miesiąca

A dopiero teraz okazało się, że zaraz po urodzeniu naszej trójcy powinnam się starać o zasiłek rehabilitacyjny czy pielęgnacyjny,jakoś tak. I 8 miesięcy w plecy.
Trzeba złożyć wniosek do Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (tak to się nazywa u nas), tam dostaje się orzeczenie o niepełnosprawności na podstawie, którego dostaje się taki zasiłek. Można się o coś takiego ubiegać niezależnie od dochodów i gdy dziecko ma zaburzenia psychiczne, fizyczne, ruchowe.

W mojej opinii ( lekarza orzecznika do celów pozarentowych w dwóch powiatach: gdańskim i gdyńskim)
praca, którą Pani wykonuje jest dla Pani odpowiednia.

Kiedy my orzekamy osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rubryce odnośnie pracy piszemy : "warunki pracy chronionej" lub : "praca chroniona".
Zakłady pracy chronionej są według dyrektyw unijnych przeznaczone do stopniowej likwidacji ( o tym dlaczego - za dużo by tu mówić...) a osoby niepełnosprawne powinny pracować na tzw. otwartym rynku pracy ( jak Pani) ale w warunkach zgodnych co do ich możliwości.
W Pani przypadku powinna być to praca bardzo lekka fizycznie (żadne 15 kg!) i do 7 godzin dziennie oraz 10 dni dodatkowego urlopu ( na rehabilitację).
Wiele instytucji korzysta z tych przepisów a dodatkowo - ma ulgi za zatrudnienie osób niepełnosprawnych w bonifikacie opłat za pracownika a nawet dotacji jego pensji !

W Trójmieście wiele Urzędów zatrudnia osoby niepełnosprawne (bo któż lepiej rozumie np. sprawy osób w gorszym położeniu) podobnie jak Pani pracującą korzystają z tych przywilejów.

Jako lekarz zastanawiam się jednak, czy oprócz endoprotezy nie ma Pani jeszcze innych problemów zdrowotnych ( np. słaby wzrok, wada serca? skrzywienie kręgosłupa? ), które to problemy nie zachęciły lekarza do dania I grupy?
Znam wiele osób ze znacznym stopniem ( odpowiednik I grupy) które pracują ( często bardzo dobrze) ale z powodu ograniczeń np. nie w pozycji siedzącej ale siedząco - chodzącej czy na 1/2 etatu bo te 3,5 godziny pracy dziennie są wystarczające dla nich bo mają jeszcze rentę.
Skoro w miejscowości, gdzie Pani mieszka zespół orzeczniczy pisze ( trochę przestarzałe określenie) : zakład pracy chronionej ( u nas już od kilku lat nie używa się tego sformułowania) to może Pani Pracodawca też nie zna przepisów, dotyczących zatrudniania niepełnosprawnych i dlatego proponuję:
--- spróbować odwołać się od decyzji Zespołu jeśli jeszcze nie minęły 2 tygodnie od wydania orzeczenia i oprócz określenia w odwołaniu, że chce Pani wrócić na tzw "otwarty rynek pracy " i dlatego prosi Pani o określenie "praca chroniona" w punkcie dot. pracy
---- jeśli te 2 tygodnie minęły to nie przejmować się i przejść się do urzędu pracy ( np. xero mojej odpowiedzi można mieć w torebce aby ew. pokazać oraz koniecznie orzeczenie Zespołu dz. Orzekania) i zorientować się czy są tam osoby, znające przepisy, o których mówimy.
W trakcie rozmowy wyjaśni Pani " na żywo" swoje wątpliwości.

Pani PFRON zachodniopomorski (zapewne w Szczecinie) na pewno zna przepisy, dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ja teraz podaję Pani telefon Infolinii w PRFON w Warszawie do celów informowania pracodawców osób niepełnosprawnych czynny w dni pracujące: 0800 533 335;

Może tam zadzwonić Pani kadrowa, sama Pani; myślę, że również Urząd Pracy, jeśli nie ma tych wiadomości.
Dużo też zależy, czy w Pani zakładzie już praktykują zatrudnianie niepełnosprawnych ( Może tak, a Pani nie wie o tym) warto więc, mając już trochę wiadomości zgłosić niepełnosprawność.
Nasze Stowarzyszenie realizowało 2 projekty Unijne o pracy osób niepełnosprawnych.
Mamy poradniki na ten temat ( jeden autorstwa Gabrysi Hadyk – jest również na naszej Witrynie www.marfan.pl ). W formie drukowanej zostało nam jeszcze kilka egzemplarzy. Możemy nieodpłatnie dosłać je Pani o ile otrzymamy adres do korespondencji.
Pozdrawiam, życzę zdrowia, odwagi i dobrej pracy na stanowisku chronionym na otwartym rynku pracy.
Polska jest jedna, przepisy jednakowe ale w niej co miejscowość to inna interpretacja.
Proszę z moich wiadomości skorzystać, aby były Pani pomocne.
Pozdrawiam Hanna Kawalec

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 134A
80-865 Gdańsk
tel. 520-70-00
fax. 520-70-01
e-mail: dyrekcja@mops.gda.pl
strona internetowa: www.mops.gda.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk
tel. 302 64 61, fax 302 04 99
e-mail: pup@pup.gda.pl
strona internetowa: www.pup.gda.pl

Wydział Spraw Społecznych
Sekretariat: ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk
pokój nr 209
nr wew. 6700
tel.: (058) 323 67 00
fax: (058) 302 02 34
e-mail: dwss@gdansk.gda.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Sekretariat: ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk
pokój nr 321
nr wew. 6872
tel.: (058) 323 68 72
fax: (058) 302 33 54
e-mail: wzkiol@gdansk.gda.pl

Wydział Edukacji
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk
pokój nr 304 A
nr wew. 6727
tel.: (058) 323 67 27
fax: (058) 323 67 57
e-mail: weis@gdansk.gda.pl

Wydział Polityki Gospodarczej
Sekretariat: ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 132
nr wew. 6130
tel.: (058) 323 61 30
fax: (058) 323 65 30
e-mail: wpg@gdansk.gda.pl

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
tel.: 320-36-57, 308-44-45, 308-44-51
fax: 308-44-49
e-mail: brg@brg.gda.pl
strona internetowa: www.brg.gda.pl

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk
Tel./fax 0583202296

Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych
ul. Racławicka 17
80-406 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 347 89 30, 347 87 89, fax. 347 89 30
e-mail: osrodek@pro.onet.pl

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu
ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk
tel. 320 02 56
fax. 320 02 56

Komenda Miejska Policji
ul. Nowe Ogrody 27
80 - 803 GdaЯsk
tel. 321 60 00
fax 321 63 19

Straż Miejska w Gdańsku
Ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk
tel. 301-30-11/12
fax. 346-28-11
e-mail: interwencja@strazmiejska.gda.pl
www.strazmiejska.gda.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
ul. Beniowskiego 7
80-382 Gdańsk
tel. 511 95 65-70; fax. 554-29-66
e-mail psp@gdansk.gda.pl

Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku
ul. Beniowskiego 7
80 - 382 Gdańsk
tel. 511-95- 65 (w. 530)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku
ul. Traugutta 29
80-221 Gdańsk
tel.: +48 (058) 524 34 73
fax +48 (058) 524 34 93
adres www: www.mosir.gda.pl

Prawo do zasiłku zależy od daty orzeczenia, a nie złożenia dokumentów...

Osoby niepełnosprawne uzyskują prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od dnia, w którym zespoły ds. orzekania stwierdzą ich niepełnosprawność. Ustalenie prawa do zasiłku od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, jest niezgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Rozpoznając pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 24 ust. 2 ustawy.z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie dotyczącym wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat jest niezgodny z konstytucją.

Przepis ten stanowi, że prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami (np. z orzeczeniem o niepełnosprawności). Wyrok TK oznacza, że prawo do zasiłku osobom niepełnosprawnym będzie przysługiwało już od dnia stwierdzenia niepełnosprawności, a nie od miesiąca, w którym osoba ta złoży wniosek o zasiłek do urzędu gminy.

Bronisława Sz. złożyła w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Otrzymała orzeczenie o przyznaniu jej umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Odwołała się od tej decyzji do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który orzekł znaczny i trwały charakter niepełnosprawności od 24 kwietnia 2006 r. Następnie Bronisława Sz. złożyła w ośrodku pomocy społecznej wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Decyzją burmistrza otrzymała zasiłek pielęgnacyjny na czas nieokreślony, poczynając od 1 września 2006 r. Bronisława Sz. uważała, że zasiłek powinna otrzymać od dnia ustalenia znacznego stopnia niepełnosprawności, czyli od 24 kwietnia 2006 r. Wniosła więc odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, które nie podzieliło jej zdania. Sprawa trafiła do WSA w Gdańsku, który podał w wątpliwość, czy unormowanie przewidujące, iż zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się od początku miesiąca, w którym złożono wniosek o jego ustalenie w organie właściwym do jego przyznania, mimo konieczności uprzedniego uzyskania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydawanego przez inny organ, jest zgodne z konstytucją.

Trybunał orzekł, że art. 24 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim stanowi, że w wypadku wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności uzyskanym w wyniku rozpoznania przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności jej odwołania od orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, jest niezgodne z konstytucją.

Autor: Wiesława Moczydłowska
Źródło: DZIENNIK

O jakie świadczenia rodzinne i dodatki można się ubiegać

Monika Adamowska

Został tylko tydzień na złożenie wniosku o nowe świadczenia rodzinne. Wypłacą je we wrześniu. Na początek roku szkolnego można też dostać na dzieci mundurkowe, wyprawkę, dofinansowanie bursy lub dojazdów

Świadczenia rodzinne są przyznawane na 12 miesięcy - od września do sierpnia. Co roku trzeba się o nie starać na nowo.

Ważne terminy

Okres zasiłkowy 2007/08 zaczyna się 1 września. Ważne! Jeśli chcesz, by świadczenie rodzinne wypłacili ci we wrześniu, masz tylko tydzień (do 31 lipca) na złożenie dokumentów. Jeśli się spóźnisz (papiery zaniesiesz do urzędu dopiero w sierpniu lub we wrześniu), pieniądze dostaniesz dopiero w październiku (z wyrównaniem za wrzesień).

Oczywiście o świadczenie rodzinne możesz wystąpić w każdym momencie (pod warunkiem że spełniasz wymagane kryteria - o nich za chwilę). Zasada jest taka: jeśli wniosek złożysz do 10. dnia miesiąca, zasiłek dostaniesz w tym samym miesiącu; jeżeli po 10. - pieniądze wypłacą ci w następnym miesiącu.

Ważne! Jeśli w ciągu okresu zasiłkowego wzrosły twoje dochody, musisz to bezzwłocznie zgłosić do urzędu. Może się bowiem okazać, że straciłeś prawo do pomocy. Jeśli będziesz pobierał świadczenia bezzasadnie, każą ci je zwrócić wraz z odsetkami (11,5 proc. rocznie).

Jak załatwiać zasiłki

Dokumenty trzeba złożyć w instytucji przydzielającej zasiłki (to najczęściej ośrodek pomocy społecznej, rzadziej referat świadczeń w urzędzie miasta lub gminy - sprawdź, kto się tym zajmuje w twojej gminie). Przede wszystkim musisz przygotować wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków. To sporo wypełniania. Trzeba wpisać: swoje dane (łącznie z PESEL-em); wymienić imiona dzieci (podać ich PESEL-e), a jeśli się uczą, podać adresy szkół; wskazać, o które dodatki się ubiegasz. Musimy też podpisać oświadczenia dotyczące poszczególnych dodatków i wymienić dokumenty dołączane do wniosku:

skrócony odpis aktu urodzenia każdego dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany (jeśli kolejny raz występujesz o zasiłek, nie musisz ponownie składać odpisów);
jeśli dziecko jest niepełnosprawne - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

zaświadczenie ze szkoły - jeśli dziecko ukończyło 18 lat i się uczy;

zaświadczenie o dochodach rodziny - z urzędu skarbowego za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy (teraz za rok 2006). Uwaga! Rolnicy przedstawiają zaświadczenie o wielkości gospodarstwa, płacący alimenty - przekazy lub przelewy. Jakie dokumenty są wymagane, dowiesz się w gminie lub ośrodku pomocy społecznej przyznającej zasiłki lub na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mps.gov.pl);

jeśli wystąpiliśmy o przysposobienie dziecka, którym się opiekujemy - informację z sądu o toczącym się postępowaniu;

kopię wyroku (prawomocnego) orzekającego rozwód, separację, oddalającego powództwo o alimenty lub zobowiązującego jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

jeśli drugi z rodziców zmarł - kopię aktu zgonu.

Ważne! Składając wniosek, zabierz ze sobą dowód osobisty (lub paszport). Kiedy starasz się o dodatki, dostarczasz kolejne dokumenty. Jakie? Najlepiej o to zapytać w ośrodku przyznającym świadczenia.

Kto ile dostanie

Przysługuje ci zasiłek rodzinny, jeśli maksymalny dochód na osobę w twojej rodzinie wynosi 504 zł (583 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym). Masz prawo do zasiłku rodzinnego? To możesz się starać o dodatki.

Zasiłek rodzinny dziś wynosi:

48 zł miesięcznie - na dziecko do 5. roku życia;

64 zł - na dziecko powyżej 5. roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia;

68 zł - na dziecko powyżej 18 lat, do ukończenia 24. roku życia.

Uwaga! Świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki) nie są wliczane do dochodu i opodatkowane (dlatego wszędzie podajemy kwoty netto).

Zasiłek należy się na dziecko do 18. roku życia. Dłużej przysługuje tylko wtedy, gdy dziecko:

kontynuuje naukę w szkole - do 21. roku życia;

ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności i kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej - do 24. roku życia.

Ważne! Zakres szkół wyższych, w których nauka (w przypadku dziecka z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) uprawnia do pobierania zasiłku, rozszerzono o kolegia: nauczycielskie, nauczycielskie języków obcych, pracowników służb społecznych.

Zasiłek nie przysługuje na dziecko, które się ożeni lub wyjdzie za mąż, przebywa np. w schronisku dla nieletnich (ustawa mówi o tzw. instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie).

Nie dostanie zasiłku także ten, kto sam wychowuje dziecko, ale nie ma na nie orzeczonych alimentów. Chyba że: drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany; sąd zobowiązał do utrzymywania dziecka tylko jedno z rodziców, a drugie nie musi płacić alimentów albo sąd oddalił powództwo o alimenty od drugiego z rodziców.

Uwaga! Ważne dla Polaków pracujących za granicą. W ich przypadku prawo do świadczeń rodzinnych przyznaje marszałek województwa (najczęściej poprzez regionalny ośrodek polityki społecznej). Jeśli więc pobierasz świadczenia rodzinne, o wyjeździe członka twojej rodziny do pracy w UE musisz niezwłocznie powiadomić gminę. W wielu krajach UE zasiłki rodzinne należą się bez względu na dochód (i są znacznie wyższe niż polskie). Dlatego warto o nie zapytać w swoim regionalnym ośrodku pomocy społecznej (działają przy urzędach marszałkowskich) lub u pracodawcy za granicą. Świadczenia rodzinne podlegają w UE tzw. koordynacji. Najprościej mówiąc - ośrodki obu państw ustalą, skąd i ile pieniędzy należy się pracownikowi.

Dodatek ciążowy

Niestety, zapowiadany od długiego czasu dodatek ciążowy nie został wprowadzony w życie. Senacki projekt ustawy leży w Sejmie i czeka, aż posłowie wrócą z wakacji.

Dodatek na urodziny

Możesz skorzystać z różnych form wsparcia:

1 tys. zł dla każdego - to tzw. becikowe, czyli jednorazowa zapomoga. Należy się bez względu na dochody. O becikowe możesz wystąpić w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka (to nowość - do niedawna obowiązywał termin 3-miesięczny). Opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni (osoby opiekujące się dzieckiem, które wystąpiły do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie) czy rodzice adopcyjni wniosek o becikowe składają w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobienia dziecka.

Ale uwaga! Becikowe podlega koordynacji UE. Jeśli więc np. ojciec dziecka pracuje legalnie w UE, a matka stara się o becikowe w Polsce - marszałek województwa ustali, w którym kraju się ono należy (pracy ojca czy pobytu matki). Chodzi o to, by jedno świadczenie nie było wypłacone podwójnie. Ojciec pracujący legalnie w Unii może bowiem starać się o pieniądze na dziecko (należą się mu zasiłki rodzinne na tamtejszych zasadach).

1 tys. zł jednorazowo dla najuboższych - dodatek wyłącznie dla rodziców uprawnionych do zasiłku rodzinnego. Takie rodziny mogą więc wziąć i ten dodatek, i becikowe (w sumie 2 tys. zł).

becikowe gminne - niektóre gminy wprowadzają własne zachęty dla rodzin. Swoje becikowe - 1 tys. zł - przyznaje np. warszawska Gmina Wyznaniowa Żydowska.

400 zł miesięcznie - otrzymać można (tylko uprawnieni do zasiłku) na urlopie wychowawczym. Tyle należy się niezależnie od liczby dzieci (bliźniaki, trojaczki). Taką kwotę pobierać można do 24 miesięcy na jedno dziecko, do 36 miesięcy przy bliźniakach i większej liczbie dzieci urodzonych podczas jednego porodu, do 72 miesięcy na dziecko niepełnosprawne. Dodatek dostaną tylko ci, którzy bezpośrednio przed urlopem wychowawczym co najmniej sześć miesięcy pracowali na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania lub wyboru.

Dodatek dla wielodzietnych

Na trzecie i każde następne dziecko (uprawnione do zasiłku rodzinnego) w rodzinach wielodzietnych przysługuje miesięcznie dodatkowo 80 zł. Uwaga! Niektóre gminy (np. w Poznaniu) przyznają rodzinom wielodzietnym ekstra pieniądze. Zapytaj o nie w swoim urzędzie.

Gdy samotnie wychowujemy

Do niedawna dodatek przysługiwał wyłącznie rodzicom tych dzieci, których ojciec (lub matka) nie żyje lub ojciec jest nieznany. Teraz można go dostać także wtedy, gdy powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało przez sąd oddalone. Ile?

170 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci w rodzinie;

250 zł na dziecko niepełnosprawne, ale nie więcej niż 500 zł, gdy dwoje i więcej dzieci jest niepełnosprawnych.

Ważne! Osobom z zasądzonymi alimentami, gdy drugi rodzic ich nie płaci, przysługuje tylko zaliczka alimentacyjna.

Na dzieci niepełnosprawne

Przysługują:

Dodatek na kształcenie i rehabilitację:

- 60 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia;

- 80 zł miesięcznie na dziecko od 6 do 24 lat (z orzeczoną niepełnosprawnością lub co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w szkole lub studiujące).

Zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł miesięcznie - niezależnie od dochodów rodziny. Należy się na dziecko do 16. roku życia, które ma orzeczoną niepełnosprawność. Dostanie go także osoba powyżej 16 lat, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała przed 21. rokiem życia.

Uwaga! Zasiłek ten przysługuje także osobie, która skończyła 75 lat. Ale nie należy się osobom dostającym dodatek pielęgnacyjny do emerytury czy renty.

Świadczenie pielęgnacyjne - 420 zł miesięcznie (tu obowiązuje kryterium dochodowe do 583 zł na osobę). Dostaną je ci, którzy nie mogą pracować lub musieli zrezygnować z pracy, by zająć się niepełnosprawnym dzieckiem wymagającym szczególnej opieki. Dziecko musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: "stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności".

Uwaga! To świadczenie nie przysługuje rodzicom na emeryturze, rencie, zasiłku przedemerytalnym lub świadczeniu przedemerytalnym.

Mundurkowe i inne Dodatki dla uczniów

Uczących się poza miejscem zamieszkania. W szkołach ponadgimnazjalnych (także artystycznych), a w przypadku dzieci niepełnosprawnych także w podstawówce i gimnazjum:

- 50 zł na dojazd do szkoły

- lub 90 zł na zamieszkanie w miejscowości, w której jest szkoła (np. na internat, bursę, stancję).

To dodatek wypłacany przez dziesięć miesięcy roku szkolnego. Jedno dziecko może dostać pieniądze albo na dojazd, albo na bursę.

Wyprawka 100 zł - czyli dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Należy się tylko raz w roku szkolnym. W każdej klasie, począwszy od zerówki. W szkole podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej.

Uwaga! Teraz o ten dodatek można się ubiegać tylko przez cztery miesiące od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

Mundurkowe - 50 zł na każde dziecko

Jak sama nazwa wskazuje, to dofinansowanie zakupu mundurków. Żeby je dostać, musisz spełnić co najmniej dwa warunki: korzystać z pomocy społecznej i mieć dochód nieprzekraczający 351 zł na osobę w rodzinie. Wniosek składasz w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza twoje dziecko. Dołączasz zaświadczenie o wysokości dochodów oraz o korzystaniu ze wsparcia pomocy społecznej. Nie musisz przedkładać w szkole zaświadczenia o zakupie mundurka.

Biuro prasowe MEN szacuje, że taka pomoc należy się blisko milionowi uczniów.

Ważne! W wielu gminach (np. w Toruniu i Sopocie) minął już termin składania wniosków. W Bydgoszczy masz czas tylko do jutra! W Gdańsku zamknięte listy wnioskujących o dopłaty muszą trafić do ratusza już 27 lipca. Identyczny termin wyznaczono w Białymstoku.

W wielu miastach przyjmują wnioski do końca lipca - tak jest np. we Wrocławiu, w Radomiu (tutaj dodatkową dokumentację - np. zaświadczenie o zarobkach - można donieść później), w Opolu, Poznaniu i Warszawie (ale mazowieckie kuratorium oświaty obiecuje, że wnioski spóźnialskich, złożone we wrześniu, też będą rozpatrywane). Do 3 sierpnia można wystąpić o mundurkowe w Płocku i Szczecinie. Do końca sierpnia można marudzić ze składaniem wniosków w Częstochowie, a już najwięcej czasu daje Gdynia: do 10 września. W Katowicach składanie wniosków trwa i nie wiadomo, kiedy się zakończy (tak podaje ratusz).

Warunkowe zasiłki

Z zasiłków rodzinnych w lipcu i sierpniu mogą skorzystać rodziny, które pobierały je w okresie zasiłkowym 2005/06, a w następnym straciły z powodu niewielkiego wzrostu dochodów. Jakie pieniądze dostaną?

- Tylko u nas mamy ponad 500 rodzin, które nabyły prawa do zasiłków w lipcu i sierpniu - mówi Joanna Błachowska, kierownik referatu świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta Szczecina.

Jedną z tych rodzin są państwo S. (rodzice z dwójką dzieci). Dostawali zasiłki w okresie 2005/06. Ale pan S. zarobił przez rok kilkadziesiąt złotych więcej i przez to od września 2006 r. rodzina straciła prawo do świadczeń. Gmina stwierdziła, że przekroczyli dozwolony maksymalny roczny dochód o ponad 48 zł, więc nie może przyznać pomocy. Tak stanowiły stare przepisy. Ale od 6 lipca obowiązują nowe rozporządzenia. Dlatego państwo S. znowu nabyli prawa do pomocy, ale tylko na dwa miesiące.

- Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych zaczęły obowiązywać nie od nowego okresu zasiłkowego - 1 września ale już od 6 lipca - tłumaczy Błachowska. - Teraz roczny dochód rodziny może być przekroczony nie o 48 zł, ale o tyle razy 48 zł, ile osób liczy rodzina.

Państwo S. muszą szybko złożyć wnioski - w lipcu, a najpóźniej w sierpniu. Dlaczego? Bo warunkowe zasiłki (z przekroczonym dochodem) przysługują tylko w roku przypadającym po roku brania ich na normalnych zasadach. O ile można przekroczyć dozwolony roczny dochód?

O kwotę najniższego zasiłku (48 zł) pomnożoną przez liczbę osób w rodzinie.

Np.: dla rodziny czteroosobowej według starych przepisów było to 48 zł, a teraz - 192 zł (4 x 48 zł); dla rodziny sześcioosobowej było 48 zł, jest 288 zł (6 x 48 zł).

O tyle roczny dochód może przekroczyć tzw. kryterium dochodowe, czyli maksymalny dochód uprawniający do zasiłku. To kryterium wynosi - przypominamy - miesięcznie 504 zł netto na osobę (583 zł netto w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym). Skomplikowane? Najlepiej wyjaśnimy te zasady na przykładach.

Przykład 1. Państwo S. (rodzice i dwójka dzieci) mogą mieć dochód roczny do 24 384 zł, bo: 504 zł (miesięczne kryterium dochodowe) x 4 (liczba osób) = 2016 zł

2016 zł x 12 miesięcy = 24 192 zł

24 192 zł + (4 x 48 zł - dozwolone przekroczenie na osobę) = 24 192 zł + 192 zł = 24 384 zł

rzykład 2. Nowakowie (rodzice i czwórka dzieci) mogą mieć roczny dochód do 36 576 zł, bo: 504 zł x 6 = 3024 zł

3024 zł x 12 miesięcy = 36 288 zł

36 288 zł + (6 x 48 zł) = 36 288 zł + 288 zł = 36 576 zł

Oczywiście te same zasady dotyczą rodzin, które dotąd (w trwającym jeszcze okresie 2006/07) pobierały zasiłki, a dopiero teraz pierwszy raz przekroczyły dochód (rocznie maks. o 48 zł x liczba osób w rodzinie). One dostaną takie warunkowe zasiłki od września, czyli w okresie 2007/08.

Uwaga! Niestety, przy obliczaniu dochodu do rodziny nie możemy wliczyć pełnoletniego dziecka mającego własne dziecko ani dziecka, które założyło własną rodzinę (wyszło za mąż, ożeniło się).

Ważne! Jeśli nabyłeś warunkowe prawa do zasiłku, musisz się spieszyć ze złożeniem wniosku. Kto złoży dokumenty w lipcu, dostanie pieniądze od lipca. Kto w sierpniu, dopiero od sierpnia, a pieniądze za lipiec - przepadną!

Podstawa prawna: ostatnią zmianę przepisów o zasiłkach rodzinnych znajdziemy w nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (DzU nr 109 z 21 czerwca 2007, poz. 747). Weszła w życie 6 lipca 2007 r.

Ulgi podatkowe na dzieci

Od początku tego roku obowiązuje nowa ulga podatkowa - na dzieci. Dzięki niej, rozliczając się z fiskusem za 2007 r., rodzice będą mogli odliczyć od podatku 120 zł na każde dziecko (przy dwójce dzieci łączny odpis to 240 zł, przy trójce - 360 zł). To niewiele. Zaledwie 10 zł miesięcznie na jedno dziecko. Ale wysokość ulgi to niejedyny kłopot. W nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znalazł się zapis, który prawo do ulgi daje jedynie osobom rozliczającym podatek zgodnie z art. 27 - a więc podatnikom rozliczającym się w oparciu o skalę podatkową ze stawkami 19, 30 i 40 proc. Są to m.in. pracownicy etatowi, emeryci i renciści, także część osób prowadzących działalność gospodarczą. Ulga przysługuje, jeśli w roku podatkowym wychowują:

dzieci małoletnie,

dzieci, bez względu na ich wiek, na które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,

dzieci uczące się lub studiujące do 25. roku życia.

Niestety, część podatników prowadzących działalność gospodarczą rozlicza się z fiskusem na zasadach innych niż te określone w art. 27 ustawy, czyli płaci podatek wedle liniowej stawki 19 proc. lub zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych czy tzw. kartę podatkową. Oni nie dostaną ulgi na dzieci. Tak samo rolnicy, to jednak nie dziwi - wszak oni podatku dochodowego nie płacą w ogóle.

Tyle o uldze na dzieci wiadomo na pewno. Niespodziewanie temat ulgi pojawił się niedawno, w czasie prac w parlamencie nad obniżką składki na ubezpieczenie rentowe. Obniżka niespecjalnie przypadła do gustu Samoobronie i LPR, które wolały inaczej wydać przeznaczone na nią grube miliardy złotych. Aby przekonać współkoalicjantów do cięcia składki, PiS obiecał podwyżkę ulgi na dzieci. I to już od tego roku. W czasie rozliczeń za 2007 r. zamiast 120 zł na każde dziecko już w czasie rozliczeń za 2007 r. rodzice mogliby odpisywać od podatku 572,54 zł. Przy dwójce dzieci - ponad 1145 zł, przy trójce - prawie 1720 zł, przy czwórce - blisko 2300 zł, przy piątce zaś - prawie 2900 zł.

To brzmi nieźle. Żeby jednak w pełni wykorzystać takie odpisy, trzeba mieć odpowiednio wysoki podatek. Rząd już zapowiedział, że zgodzi się na taką ulgę. I policzył, że będzie ona kosztowała budżet 2,7-3 mld zł rocznie. Czy skończy się na obietnicach? Żeby wysoka ulga obowiązywała, musi ją wcześniej zaakceptować Sejm. Na razie posłowie mają długie wakacje. I nadal nie wiadomo, czy Sejm dotrwa do końca kadencji.

źródło

Zarządzenie nr 3/2008 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Gdańsk, dnia 31 stycznia 2008 r.

KO.II.EKP-421-4/08

Zarządzenie nr 3/2008
Pomorskiego Kuratora Oświaty
z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie

terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie pomorskim na rok szkolny 2008/2009.

Na podstawie § 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr 26 z 2004 r., poz. 232).

ustalam

§ 1

Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego:

Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum.

Składanie dokumentów do wybranych szkół:

- w których będzie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych
od 14 maja 2008 r. do 30 maja 2008 r.

- do pozostałych szkół do 17 czerwca 2008 r.

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów.
od 2 czerwca 2008 r. do 13 czerwca 2008 r.

Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
od 20 czerwca 2008r. do 24 czerwca 2008r. do godz. 12:00

Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły.*
26 czerwca 2008 r. godz. 12:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
od 26 czerwca 2008 r. od godz. 12:00 do 30 czerwca 2008 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły.*
1 lipca 2008 r. godz. 12:00

Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów).
od godz.12:00 w dniu 1 lipca 2008 r. do godz. 15:00 w dniu 3 lipca 2008 r.

Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 1 lipca 2008 r.*
7 lipca 2008 r. do godz. 12:00

Rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca (wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).
25-27 sierpnia 2008 r.
- ogłoszenie listy przyjętych.*
28 sierpnia 2008 r. godz. 12:00

* Załączniki 3, 4, 5 (plik do pobrania).

Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej, ponadgimnazjalne dla dorosłych oraz policealne dla młodzieży i dorosłych.

Składanie dokumentów do wybranych szkół.
do 21 sierpnia 2008 r.

Egzaminy wstępne lub rozmowy kwalifikacyjne w szkołach.
od 25 sierpnia 2008 r. do 26 sierpnia 2008 r.

Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły.
27 sierpnia 2008r. godz. 12:00

§ 2

Dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceum może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

Szkoła ponadgimnazjalna może przeprowadzić, zgodnie z § 8 ust. 3 cytowanego na wstępie rozporządzenia, sprawdzian uzdolnień kierunkowych w innych przypadkach niż wymienione w ust. 1 po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw oświaty.

Kandydaci do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego powinni posiadać zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną lub trenera albo instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego zaliczenie prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą.

Kryteria rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej na podbudowie gimnazjum (ZSZ, LO, LP, T) poda kandydatom do wiadomości dyrektor szkoły w terminie do 29 lutego 2008 r.

§ 3

Przyjmowanie podań kandydatów do szkół

Kandydaci do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum mogą składać dokumenty co najwyżej do trzech szkół.

Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz trzema kopiami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum.

W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi numerem "1". Na życzenie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie obu ww. dokumentów opatrzone odpowiednio numerami "2" i "3", które mogą być wykorzystane jedynie w rekrutacji poza systemem elektronicznym.

Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

Do podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć:

poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2008 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych) zgodnie z: rozporządzeniem MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 113, poz.988), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz.1808),

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,

zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w § 4 pkt 4 litera "b".

kandydaci do klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

Kartę informacyjną kandydata (zał. 2),

§ 4

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2008/2009.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum decyduje suma punktów, której składnikami są:

punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100),

punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z zapisem w statucie szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100).

Maksymalnie za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez szkołę wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać 76 punktów, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji - 24 punkty.

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: celujący
- 19 punktów

bardzo dobry
- 15 punktów

dobry
- 11 punktów

dostateczny
- 7 punktów

Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie 24 punkty przy czym:

za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 4 punkty,

za udział w konkursach organizowanych przez kuratora (kuratorów) oświaty, w tym:

finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,

finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,

osiągnięcia sportowe (zał. 1) i artystyczne:

I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów

I - III miejsce w województwie - 4 punkty

I miejsce w powiecie - 3 punkty

II miejsce w powiecie - 2 punkty

III miejsce w powiecie - 1 punkt

osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny) - 2 punkty,

osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 1 punkt.

Nie sumuje się punktów za osiągnięcia wymienione w każdym z podpunktów b), c), d), e), punktuje się najwyższe osiągnięcie.
(np. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej to otrzymuje 5 punktów, a nie 5+3=8 punktów.)

Za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów.

Sposób przeliczania na punkty ocen ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych ustala szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna. (Na listach kandydatów przyjętych do szkoły wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych wpisywane są w oddzielnej pozycji).

Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego nie są wliczane do ogólnej liczby punktów, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach, w których realizowane będą programy nauczania wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji.

§ 5

Konkursami, o których mowa w § 4 pkt 4 lit. "b", organizowanymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, historii, matematyki, informatyki. Konkurs: "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" jest konkursem ponadwojewódzkim, o którym mowa w § 4 pkt 4 lit. "b".

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów, o których mowa w § 5 pkt 1, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata, jeśli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia. Finaliści konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" etapu ponadwojewódzkiego otrzymują - 12 punktów, a finaliści etapu wojewódzkiego otrzymują - 10 punktów.

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą, jeżeli przewidziany planem nauczania okres nauki w szkołach za granicą wyniósł łącznie co najmniej 9 lat i na pierwszy rok nauki przyjmowano kandydatów nie wcześniej, niż w 6 roku życia, świadectwo takie powinno być nostryfikowane przez kuratora oświaty, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Zasady nostryfikacji określa rozporządzenie MEN z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443).

§ 6

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej (lub na semestr pierwszy) szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży: uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego oraz do szkół policealnych dla młodzieży decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza,

sumę punktów za oceny uzyskane na egzaminie wstępnym lub z rozmowy kwalifikacyjnej i za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły niższego stopnia,

inne dodatkowe kryteria w zależności od zawodu, w którym kształci szkoła lub od profilu kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym, które ukończył kandydat.

Laureaci turniejów dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych przyjmowani są do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub uzupełniającego niezależnie od kryteriów, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są do wybranej szkoły policealnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w punkcie 1.

§ 7

O przyjęciu kandydata do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza,

sumę punktów za oceny uzyskane na egzaminie wstępnym lub z rozmowy kwalifikacyjnej i za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły niższego stopnia,

inne dodatkowe kryteria w zależności od zawodu, w którym kształci szkoła lub od profilu kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym, które ukończył kandydat.

§ 8

Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji według wzorów stanowiących załączniki nr 3, nr 4 i nr 5 niniejszego zarządzenia, uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście w kolejności od najwyższej liczby punktów.

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w § 7, 8, 9 powinni dołączyć oryginały świadectw ukończenia szkoły niższego etapu edukacyjnego.

§ 9

Zobowiązuję dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z przepisami cytowanego na wstępie rozporządzenia, z uwzględnieniem postanowień niniejszego zarządzenia oraz do przestrzegania innych przepisów związanych z procedurą rekrutacyjną.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Pomorski Kurator Oświaty
Zdzisław Szudrowicz

FUNDACJA DZIECIOM "ZDˇŻYĆ Z POMOCˇ"

Realizacja Programu Zd±żyć z Pomoc±"

Fundacja Dzieciom Zd±żyć z Pomoc±" - Fundacja Ludzi Wielkiego Serca, Umysłu i Talentu realizuje cele statutowe w ramach Programu Zd±żyć z Pomoc±", któremu patronuje ¶wiatowej sławy kardiochirurg, Profesor Zbigniew Religa.

Program Zd±żyć z Pomoc±" ma zasięg ogólnokrajowy, jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych i prawnych wspieraj±cych ideę niesienia pomocy dzieciom znajduj±cym się w trudnej sytuacji życiowej.

Przewodni± ide± Programu Zd±żyć z Pomoc±" jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych.

Program Zd±żyć z Pomoc±" jest realizowany przez następuj±ce placówki:

Centrum Charytatywne Nasz Wspólny Dom", które niesie pomoc dziecięcym o¶rodkom na terenie całego kraju.

Centrum Rehabilitacji EUROMED w Mielnie, gdzie rocznie leczy się ponad sto dzieci z porażeniem mózgowym, a uzyskiwane tu wyniki s± uznawane za najlepsze w skali ¶wiatowej.

Oddziały Fundacji:

- Górka" przy Dziecięcym Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji w Busku Zdroju, gdzie wykonuje się ponad pięćset operacji rocznie u dzieci już od czwartego roku życia;

- Pomoc Dzieciom Regionów Wschodnich i Czarnobyla" w Rzeszowie;

- Wspólny Kr±g" w Warszawie;

- O¶rodek Pomocy i Rehabilitacji" w Zielonce (w budowie).

Wydawnictwo Fundacji, którego głównym zadaniem jest pozyskiwanie dochodów z własnej działalno¶ci wydawniczej z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Fundacji.

FUNDACJA POCIECHOM

[/b] Fundacja Pociechom została powołana we wrze¶niu 1997 roku przez Piotra Kołodzieja. Celem jej jest szeroko pojęte działanie na rzecz dobra dzieci. Tak więc, zarówno leczenie, rehabilitacja i profilaktyka, jak również prace zwi±zane z wychowaniem, estetyk± i ¶rodowiskiem naturalnym.

Podstawowym motorem naszego działania jest dotkliwa ¶wiadomo¶ć złej kondycji fizycznej dzieci w naszym kraju. Złej już dzisiaj, a zważywszy, że 80% dzieci i młodzieży w wieku szkolnym to ludzie z wadami postawy, a wiec w perspektywie zwiekszaj±cy stosunek niepełnosprawno¶ci w Polsce, problem może tylko się pogłebiać.

Nie mamy złudzeń, co do tego, że przed przeprowadzeniem wszelkich ustrojowych i gospodarczych reform oraz zdecydowanego zwiekszenia rezerw finansowych, rz±d jakiejkolwiek opcji wyasygnuje wystarczaj±ce do likwidacji tego problemu ¶rodki - oznacza to dalsze pogłębianie się problemu niepełnosprawno¶ci przez przynajmniej kolejnych kilkana¶cie lat.

Fundacja Pociechom nie jest w stanie zlikwidować tego problemu. Dokładamy jednak wszelkich starań by konsekwentnie i w jak najlepszy sposób go redukować.

FUNDACJA ZUZIA

Wszystko zaczęło się od małej Zuzanki. Nie będę opisywał dokładnie całej historii bo nie o to chodzi, podam jednak ważniejsze szczegóły.

Zuzia urodziła się z wad± nerek i było bardzo Ąle, lecz wygrali¶my tę walkę o jej zdrowie. W tej chwili skończyła 3 lata i jest zdrow±, u¶miechnięt±, dziewczynk±, pełn± życia i szalonych pomysłów, a my ... A my postanowili¶my zrobić wszystko by u¶miechów na dziecięcych buziach było jak najwięcej i założyli¶my Fundację, któr± nazwali¶my "Zuzia". Jej celem statutowym jest pomoc dzieciom ubogim i niepełnosprawnym do 16-tego roku życia. Na pocz±tku nasze działania były bardzo rozległe. Zauważyli¶my jednak, że nie sposób nie dysponuj±c odpowiednim zapleczem finansowym podołać wszystkim. Zawęzili¶my pomoc Fundacji do instytucje takich jak Domy Dziecka i Szpitale w których przebywaj± dzieci i wreszcie ¶wietlice ¶rodowiskowe. Pomoc jak± mogła udzielić Fundacja dzięki sponsorom jest jednak wci±ż zbyt mała w porównaniu do potrzeb. Obecnie staramy się opiekować 2 Domami Dziecka, Rodzinnym Domem Dziecka i 6-¶cioma ¶wietlicami ¶rodowiskowymi, razem to jest około 700 dzieci w wieku od 2 do 16 lat. Jest to jednak pomoc doraĄna. Planujemy od pocz±tku roku szkolnego 2003/2004 rozpocz±ć codzienne dożywianie dzieci w ¶wietlicach ¶rodowiskowych.

Zapytacie kto to jest ta fundacja. Już mówię. Fundację zaczęły tworzyć dwie osoby - rodzice Zuzanki. W okresie kiedy wszystko ewoluowało do dzisiejszej organizacji przewinęło się całe mnóstwo ludzi, którym wydawało się, że wiedz± co to jest organizacja charytatywna i chc± j± z nami tworzyć. Niestety im się tylko wydawało. Obecnie stworzona ekipa to ludzie sprawdzeni i choć jest nas niewiele - cał± sprawę ci±gnie 5 osób - dokładnie wiemy że najbardziej zależy nam na dziecięcych u¶miechach. Powiecie demagogia. Oczywi¶cie, ale pokażcie mi co¶ piękniejszego jak u¶miechnięte, zdrowe i promienne dziecko. Zarz±d jest przedstawiony na stronie wolontariatu więc nie ma powodu aby powtarzać, muszę jednak powiedzieć, że to nie wszyscy. Pani Anita Górnicka - Kijak odpowiada za wolontariat, Dorota Cuber i Jadwiga Sanetra - wł±czaj± się czynnie w pracę przy tworzeniu nowych projektów. No i oczywi¶cie s± ludzie, firmy, które przekonali¶my, że ładniejsze jest dziecko u¶miechnięte.

W zwi±zku z tym, że nie posiadamy zaplecza finansowego (jak każda fundacja tworzona z pasj±) przyda się każda pomoc i w każdej postaci. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych.

[ Dodano: Czw Maj 13, 2004 10:37 am ]
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa, tel. +48 22 620-03-51

Terenowe oddziały PFRON

O/Dolnośląski
ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław
tel. +48 71 342-12-48, fax 342-12-60

O/Kujawsko-Pomorski
ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń
tel. +48 56 655-51-28 w. 15-24, 654-66-92, fax 655-60-02

O/Łódzki
ul. Kilińskiego 169, 90-352 Łódź
tel. +48 42 674-58-22, fax 674-76-98

O/Małopolski
ul. 29 Listopada 130, 31-420 Kraków
tel. +48 12 415-91-19, 415-86-35, fax 415-86-85

O/Mazowiecki
ul. Grójecka 19/25, 02-021 Warszawa
tel. +48 22 822-32-75, 822-32-78, 822-32-79, fax 822-32-77

O/Opolski
ul. Kraszewskiego 8-16, 45-011 Opole
tel. +48 77 456-72-54, fax 543-95-91

O/Pokarpacki
ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
tel. +48 17 853-59-11, fax 853-26-12

O/Podlaski
ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok
tel. +48 85 675-01-07, 654-57-65, fax 675-01-07

O/Lubelski
ul. Głowaciego 35, 20-060 Lublin
tel. +48 81 533-25-01, 533-20-71 w. 410

O/Lubuski
ul. Wrocławska 20, 65-427 Zielona Góra
tel. +48 68 320-55-76, 320-55-80, fax 320-55-76

O/Pomorski
ul. Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk
tel. +48 58 554-85-16, fax 552-28-06

O/Śląski
Pl. Grunwaldzki 8/10 m. 8, 40-950 Katowice
tel. +48 32 203-68-34, 203-68-53, 259-40-22, 258-59-69, fax 259-40-08

O/Świętokrzyski
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-955 Kielce
tel. +48 41 342-19-68 do 69, fax 344-36-06

O/Warmińsko-Mazurski
ul. Kopernika 46a, 10-959 Olsztyn
tel. +48 89 534-91-51, fax 527-76-39

O/Wielkoposlki
ul. Lindego 4, 60-573 Poznań
tel. +48 61 847-64-31 w. 209 lub 252, fax 847-64-39

O/Zachodniopomorski
ul. Powstańców Wlkp. 33, 70-110 Szczecin
tel. +48 91 482-09-20, 483-76-85, fax 482-79-36

Z dniem 1 stycznia 1999 roku Ustawą Sejmową został wprowadzony nowy podział administracyjny kraju, polegający głównie na wprowadzeniu szczebla powiatowego i zmniejszego liczby województw do 16. W ślad za tym uległa zmienie struktura organizacyjna PFRON, Która dostosowana została do nowego układu administracujnego. Nastąpiła decemtralizacja w zarządzaniu tej instytucji. Stworzony został nowy szczebel w strukturze PRFON na poziomie powiatu, gdzie powołano agendy PRFON'u w postaci:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), zajmującego się rehabilitacją społeczną (realizowaną m. in. organizacje pozarządowe)
Powiatowego Urzędu Pracy, zajmującego się rehabilitacją zawodową
Powiatowych zespołów do spraw Orzekania O Stopniu Niepełnosprawności, posiadających swoje siedziby w 49 miastach byłych województw
Natomiast na szczeblu wojewódzkim powołano Oddziały Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Witam serdecznie po krótkiej abstynencji na forum.
Ostatnio miałem wiele spraw na głowie, dużo z nich dotyczyło właśnie mojej choroby. Dzisiaj będąc na bierząco i zakończywszy pewien etap moich działań pragnę Wam po krótce opowiedzieć (opisać) jak nas traktują. Jak potraktowali mnie - i zapewne nie tylko mnie.

Zacznę od początku.
Marzec 2001 rok. Zachorowałem na cukrzycę typu 1. Od 14 dp 21 marca pobyt w szpitalu chorób wewnętrznych, od 21 do 28 marca oddział endokrynologii przy AM Gdańsk. Od tej pory pod stałą opieką poradni cukrzycowej przy AMG.
Od października 2001 miałem orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności na 3 lata.
Gdy skończyłem 18 lat (listopad 2002r) zacząłem dostawać rentę socjalną. Od października 2003 zmieniły sie przepisy i renty socjalne trafiły do ZUSu. Z miesiącem wrzesień 2004 moje orzeczenie o stopniu niepełnosprawnosci zaczęło tracić ważność (3 lata). Poszedlem na komisję ZUS i... nastąpiło cudowne uzdrowienie
Już przytaczam treść tego orzeczenia:
orzeczeniem lekarza ZUS z dnia 28. 09. 2004 został uznany za częściowo niezdolnego do pracy okresowo dp 09. 2005.

A na innym papierze w tej samej kopercie:
Lekarz ZUS orzekł, że jest pan okresowo całkowicie niezdolny do pracy.
Renta socjalna przysługuje do 10. 2004r.

I tu pojawia sie paradoks. Ktoś wcześniej orzeka, że nie jestem zdolny do pracy i przyznaje rentę, a później nagle mój stan zdrowia choć nie ulega faktycznej poprawie (bo jak można poprawić stan zdrowia osobie chorej na cukrzyce?) sie zmienia według nich na lepsze i ostatnie grosze są odbierane...
W związku ze sprzecznością tych orzeczeń i decyzji które dostałem odwołałem sie do sądu. Dokładnie dzisiaj byłem w sądzie pracy i ubezpieczeń społecznych. Przytoczę fragmenty pracy Biegłego Sądu:
1) WYWIAD
od 12. 2004 na zasiłku dla bezrobotnych

co jest nieprawdą, nie pobieram zasiłku, nawet nie jestem już zarejestrowany w PUP. Powiedziałem jej tylko że jestem bezrobotny...
alkohol neguje

takich słów też nie użyłem, powiedziałem że okazjonalnie, lekarz sądowy nie dopytywała sie jak często mam okazje, sama stwierdziła że neguję... ale to akurat mało istotne...
2) ROZPOZNANIE:
Cukrzyca typu 1 leczona metodą intensywnej insulinoterapii dobrze wyrów od 2001 roku bez powikłań mikroangiopatycznych i makroangiopatycznych

Zaglądnijmy w kartę z poradni...
Ostatnie 3 badania HbA1c - wyniki: 8,4 ; 8,9 ; 8,3
Glikemie: 50 - 400 mg/dl
Dla jednego to jest dobre wyrównanie a dla kogoś innego raczej złe.. Szczególnie gdy wartości referencyjne dla HbA1c to od 4 do 6.....
Ostatni wynik badania okulistycznego z dnia 25. 01. 2005r:
cośtam cośtam (nie potrafię sie rozczytać) dno oka ogólnie dobrze wypadło ale cośtam jest napisane o żyłkach "dobrze wypełnione o nieco nierównym *** (nieczytelne)**** *** angiopatia diabetica"
Z tego co wyczytałem to angiopatia jest czymś, co właśnie prowadzi do powikłań takich jak retinopatia. No ale nie wiem czy to sie zalicza do powikłań mikro bądź makroangiopatycznych.

No dobra - nadszedł czas na najciekawsze:
UZASADNIENIE OPINII:
Biegła diabetolog po zbadaniu chorego i zapoznaniu sie z dokumentacją lekarską rozpoznaje jak wyżej. (moja uwaga: wyżej nic nie jest napisane...) W chwili obecnej cukrzyca przebiega bez powikłań naczyni mikro i makroangiopatycznych. Cukrzyca trwa 4 lata, pierwsze powikłania mogą pojawić sie po 5 latach trwania cukrzycy. W chwili obecnej chory jest leczony metodą która umożliwia w maksymalnym stopniu dopasowanie aktywności fizycznej do leczenia cukrzycy. Nie ma podstaw i nie było orzekania niezdolności do pracy - wnioskodawca jest zdolny do pracy.

Co do tych powikłań wypowiedziałem sie wcześniej, ale sie na tym nie znam. Nie wiem skąd pani lekarz Biegły Sądowy ma informacje, kiedy mogą pierwsze powikłania nastąpić - pierwsze słysze o jakichkolwiek terminach powikłań. Co do metody leczenia cukrzycy - faktycznie jest to dobra metoda ale kosztowna. A skąd brać pieniądze na leczenie? Mi sie pieniędze kończą... zapas leków również...
No i jak to nie było podstaw do orzekania o niezdolności do pracy jeśli takie orzeczenie było o czym sam ZUS mi napisał! Jestem zdolny do pracy tylko że: nie mogę pracować tu, tu tu tu tu i w tym... czyli połowa zawodów odpada.. ale jestem zdolny...

No i tak kończy sie pomału sprawa z ZUSem... Jeszcze rozprawa jest 10 lutego br, pojadę na nią, powiem im pare słw od siebie, nie liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy ale poczuwam sie do obowiązku nawrzucania wysokiemu sądowi (celowo z małych liter).

A teraz coś o orzeczeniach z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zmieniły sie przepisy. Osoby bez powikłań nie dostają już umiarkowanego stopnia, teraz dostaje sie lekki. Z lekkim stopniem nie ma co liczyć na jakiekolwiek dofinansowania itp...

Czyli co teraz robić? Przestać sie leczyć i doprowadzić do powikłań aby potem móc leczyć skutki choroby? Bo tak to w Polsce jest - zamiast leczyć przyczyny leczy sie tylko skutki...

Doradźcie mi co mam robić bo mi sie już pomysły kończą.. Jedynie na zakończenie mogę Wam jeszcze przytoczyć całość odpowiedzi na list do sejmu, bo nie jest ona długa (ta odpowiedź, bo mój list był bardzo treściwy)

W związku z listem z dnia 24 grudnia 2004 r. Biuro Listów i Skarg Kancelarii Sejmu uprzejmie informuje, że osoby i rodziny, które nie posiadają stałych źródeł dochodu lub ich sytuacja materialna – pomimo uzyskiwanych dochodów – jest trudna, mogą ubiegać się o objęcie opieką ze środków pomocy społecznej, realizowaną przez ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osób zainteresowanych otrzymaniem pomocy – gdzie proponujemy się zgłosić.
Może Pan również rozważyć możliwość nawiązania kontaktu z regionalnym oddziałem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, które udziela poradnictwa osobom dotkniętym cukrzycą. Adres z pewnością wskaże lekarz leczący.

/-/ Olga Adamczyk
starszy specjalista

Nie ma jak starszy specjalista bez tytułu... prawie jak nasz były prezydent...

Pozdrawiam zdrowych, bo chorych już chyba nie ma po co...